1. Neues Logo der Deutschen Zusammenarbeit Konsultimet ndërqeveritare mbi bashkëpunimin zhvillimor në mes të Kosovës dhe Gjermanisë
  2. Viti përkujtimor 2014
  3. Noten Ngjarjet kulturore të Ambasadës Gjermane në Tetor 2013
Neues Logo der Deutschen Zusammenarbeit

Konsultimet ndërqeveritare mbi bashkëpunimin zhvillimor në mes të Kosovës dhe Gjermanisë

Gjatë konsultimeve ndërqeveritare gjermano-kosovare mbi bashkëpunimin zhvillimor politik, të cilat u mbajtën më 25 mars 2014 në Prishtinë qeveria gjermane u zotua për mbështetjen e mëtutjeshme të shtetit më të ri në Evropë, në mënyrë për të përmirësuar kushtet e jetës dhe për të përparuar në afrimin me BE-në.

Viti përkujtimor 2014

Në vitin 2014 afrohet 100 vjetori i luftës së parë botërore. Kujtimi dhe përkujtimi i kësaj ngjarje historike në vitin 2014 zë një rol qendror në Gjermani dhe shumë shtete tjera. Poashtu afrohen dhe dy ngjarje të tjera, të cilat janë të rëndësishme për shoqërinë gjermane dhe shumë kombe tjera: 75 vjetori i fillimit të luftës së dytë botërore dhe 25 vjetori i rënies së murit të Berlinit.

Noten

Ngjarjet kulturore të Ambasadës Gjermane në Tetor 2013

Gjermania nuk është vetëm një vend i progresit teknik dhe i shkencës, por gjithashtu ka një gamë të shumanshme dhe me llojllojshmëri të gjerë të aktiviteteve kulturore. Ambasada Gjermane në Prishtinë dëshiron ta prezantojë këtë diversitet edhe në Kosovë.  Projektet e realizuara nga ambasada janë shembuj të kulturës në Gjermani dhe përfaqësojnë diversitetin e arteve

Joja Wendt në Kosovë

"Me 88 taste rreth botës" - kështu arriti pianisti i famshëm Joja Wendt më programin e tij edhe në Prishtinë, ku më 8 prill dha një koncert në Sallën e Kuqe në kuadër të Dam-Festivalit. Joja Wendt rrëmbeu publikun në një udhëtim rreth globit me muzikën e tij nga jazzi, te klasika e deri te heavy-metal, duke u përkujdesur kështu për një atmosferë rrëmbyese me moderimin e tij sharmant. Entuziazmin e tij për muzikën ai ua përcolli në një master-klasë edhe studentëve të interesuar të muzikës në Universitetin e Prishtinës. Në galerinë tonë të fotografive mund krijoni disa përshtypje rreth koncertit dhe master-klasës.

Ambasadori Dr. Blomeyer mban një fjalim dhe i dëshiron publikut një koncert magjepsës

Ambasadori Dr. Blomeyer mban një fjalim dhe i dëshiron publikut një koncert magjepsës

Joja Wendt përkujdeset për atmosferën heavy-metal në sallën e koncerteve

Joja Wendt përkujdeset për atmosferën heavy-metal në sallën e koncerteve

Publiku shijon koncertin rrëmbyes nga Joja Wendt

Publiku shijon koncertin rrëmbyes nga Joja Wendt

"Jam Session" me Joja Wendt, ambasadorin gjerman Peter Blomeyer dhe studentë të pianos

"Jam Session" me Joja Wendt, ambasadorin gjerman Peter Blomeyer dhe studentë të pianos

Publiku përshendet me entuziazëm aftësinë muzikale të Joja Wendt

Publiku përshendet me entuziazëm aftësinë muzikale të Joja Wendt

Entuziazmi i publikut bëri që Joja Wendt të kthehet disa herë në skenë

Entuziazmi i publikut bëri që Joja Wendt të kthehet disa herë në skenë

Joja Wendt i thelluar në botën e tij muzikore

Joja Wendt i thelluar në botën e tij muzikore

Joja Wendt me Dardan Selimajn, drejtorin e festivalit DAM

Joja Wendt me Dardan Selimajn, drejtorin e festivalit DAM

Joja Wendt gjatë moderimit të tij veçanërisht sharmant të koncertit

Joja Wendt gjatë moderimit të tij veçanërisht sharmant të koncertit

Mysafirë në pritjen pas koncertit

Mysafirë në pritjen pas koncertit

Master-klasë me Joja Wendt

Master-klasë me Joja Wendt

Dy studentë praktikojnë atë që kanë mësuar

Dy studentë praktikojnë atë që kanë mësuar

Universität Leipzig - Sportwissenschaftliche Fakultät

Bursat për sport të Universitetit Leipzig në bashkëpunim me Ministrinë Federale të Punëve të Jashtme

Fakulteti i Shkencave të Sportit i Universitetit Leipzig në kuadër të politikës së jashtme kulturore dhe arsimore të Ministrisë Federale të Punëve të Jashtme për përkrahjen e sportit çdo vit organizon dy studime pesëmujore si "kurse ndërkombëtare të kualifikimt të mëtejmë për mësimdhënës të edukatës fizike dhe trajnerë", në katër specializime dhe gjuhë të huaja, të cilat variojnë herë pas here.
Ky studim i ofron mësimdhënësve të edukatës fizike dhe trajnerëve, edhe nga Kosova, mundësinë që gjatë një kursi intesiv t'i aktualizojnë njohuritë e tyre sportive shkencore, si dhe t'i permirësojnë aftësitë sportive metodike në sportin e specializuar të tyre, në sportin e të hendikepuarve apo si trajterë të kondicionit.

Më shumë informata rreth konkurseve dhe ofertave të kursit mund ti gjeni këtu

Botschafter Reichel

Fjalimi i Komisionerit për Evropën Juglindore, Turqinë dhe shtetet e EFTA-s, Dr. Ernst Reichel, gjatë pritjes me rastin e shënimit të Ditës së Pavarësisë të Republikës së Kosovës, Berlin 19.02.2014

Viti i kaluar e ka merituar në mënyrë të pakufizuar kallëzuesin „historik“. Kjo për shkak se Kosova, ashtu sikurse edhe Serbia në mënyrë vendimtare dhe të matur i kanë shfrytëzuar mundësitë e ofruaruara. Për rrjedhojë është arritur të forcohet qenësisht shtetësia e Kosovës në territorin e saj dhe të thellohet integriteti i saj në bashkësinë ndërkombëtare.

Aussenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier, offizielles Porträtfoto

1914 – Mbi dështimin dhe dobinë e diplomacisë

Tekst autorial nga Ministri Federal për Punë të Jashtme Frank-Walter Steinmeier mbi përkujtimin e shpërthimit të Luftës së Parë Botërore para 100 vjetësh. 

Human Rights

Politika e të drejtave të njeriut në Gjermani

Gjermania që në nenin 1 të kushtetutës i njeh të drejtat e njeriut: „Dinjiteti i njeriut është i paprekshëm. Për ta respektuar dhe për ta mbrojtur atë është obligim i të gjithë pushtetit të shtetit. Populli gjerman për këtë arsye i njeh të drejtat e pacenueshme dhe të patjetërsueshme të njeriut si bazë e secilës bashkësi të civilizimit, e paqes dhe e barazisë në botë.“ Gjermania është partnere kontraktuale e pothuajse të gjitha marrëveshjeve mbi të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara, sikundër edhe e të gjitha normave qendrore evropiane mbi të drejtat e njeriut.

Internationales Parlamentsstipendium (IPS)

Bursa Ndërkombëtare e Parlamentit (IPS)

Çdo vit ipen rreth 120 bursa për absolventa të rinjë nga 28 shtete të ndryshme nga parlamenti gjerman sëbashku me disa universitete të Berlinit.

Këtu mund të informoheni rreth Bursës Ndërkombëtare të Parlamentit (IPS)

Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë

Ambasadori Dr. Peter Blomeyer

Dr. Peter Blomeyer

Caktimi i termineve tani vetëm në mënyrë elektronike

Që tani për të gjitha shërbimet konsullore (çertifikimet, kërkesat për pasaporta gjermane etj.), si dhe kërkesat për viza (vizë turistike, vizë afariste, vizë për bashkim familjar etj.) është i domosdoshëm caktimi i terminit në mënyrë elektronike.

Informatat kulturore të Ambasadës Gjermane në Prishtinë

Tschaikowsky-Ballett in der Staatsoper Berlin

Sektori i Kulturës i Ambasadës Gjermane ofron për të gjithë të interesuarit një mailing-listë, me anë të së cilës shpërndahen informata lidhur me ngjarje të ndryshme kulturore  që  organizohen në Kosovë.

Nëse interesoheni për teatër, muzikë dhe kino dhe nëse dëshironi t'i pranoni me anë të emailit "Informatat kulturore", atëherë Ju lusim ta plotësoni formularin kontaktues dhe të shënoni në hapësirën për tekst: "Informatat kulturore".

Komunikatat për shtyp në formë elektronike

Zeitungen

A punoni për ndonjë gazetë apo medium elektronik në Kosovë? Nëse dëshironi t’i pranoni komunikatat për shtyp dhe njoftimet e Ambasadës Gjermane nëpërmjet emailit, atëherë ju lusim që ta plotësoni formularin kontaktues dhe shënoni në hapësirën për tekst: “Komunikatat për shtyp”.  

Ambasada Gjermane Prishtinë në Facebook