Viza

Në faqet në vijim mund të gjeni informacione lidhur me aplikimin për vizë Schengen dhe vizë nacionale.

Ndryshim në pranimin e kërkesave për viza me qëllim punësimin

Duke filluar nga e hëna, 15.05.2017 kërkesat për dhënie të një vize të punësimit, sipas § 26, pikës 2 të Udhëzimit të Punësimit pranohen vetëm, nëse ju paraprakisht paraqitni në origjinal një pëlqim të vlefshëm të Agjencisë Federale të Punës.

Orari i ri i konsultimeve telefonike nga prilli

Nga prilli, zyra e vizave punon sipas një orari të ri të konsultimeve telefonike.

Ju mund të na  telefononi nga e hëna deri të enjten, nga ora 13:00 deri në  orën 16:00.

Ju lutem vini re të udhëzimet tona të përgjithshme . Aty do të gjeni përgjigje për pyetjet e parashtruara më së shpeshti.

Visa

Kushtet dhe procedurat

Informata të përgjithshme – Viza për hyrje në Gjermani

Vizë Schengen

Viza Schengen lëshohet për qëndrime afatshkurtëra në zonën Schengen deri në 90 ditë/ për gjysmë viti ose për udhëtime nëpër zonën Schengen. Si për shembull dhënia e vizës për qëndrime vizite apo afariste.

FAQ- Pyetjet e parashtruara më së shpeshti

Këtu gjeni pyetjet më të shpeshta,  të cilat na bëhen nëpërmjet formularit kontaktues, apo telefonatave.

Vizë nacionale

Për vizë për qëndrimet të përhershëm (bashkim familjar, studime, punë regjistrimi etj) parimisht të gjithë të huajt pa kufizime obligohen të pajisen me vizë.

Kërkesa për vizë më është refuzuar – çfarë mund të bëj?

Kërkesa e juaj për vizë është refuzuar dhe ju pasi keni parë sqarimet nuk pajtoheni me vendimin e ambasadës?

Ju lutemi vini re: fotografitë biometrike të pasaportave duhet të përputhen me kritere të caktuara!

Altes Telefon

Adresa, orari punës dhe kontakti në raste urgjente

Këtu mund të gjeni të dhënat, se si dhe kur mund të na kontaktoni:

Viza

Visa

Caktim i terminit edhe për rastet e vizave të ri-hyrjes

Që nga 1 janari 2016 është caktimi i një termini për Vizë të ri-hyrjes përmes sistemit online i nevojshem, me qëllim të shmangies së vonesave procedurale.

Të mësosh gjermanisht në Kosovë

Diese Schüler und Schülerinnen haben das Deutsche Sprachdiplom bekommen