Viza

Në faqet në vijim mund të gjeni informacione lidhur me aplikimin për vizë Schengen dhe vizë nacionale.

Visa

Kushtet dhe procedurat

Informata të përgjithshme – Viza për hyrje në Gjermani

Vizë Schengen

Viza Schengen lëshohet për qëndrime afatshkurtëra në zonën Schengen deri në 90 ditë/ për gjysmë viti ose për udhëtime nëpër zonën Schengen. Si për shembull dhënia e vizës për qëndrime vizite apo afariste.

Vizë nacionale

Për vizë për qëndrimet të përhershëm (bashkim familjar, studime, punë regjistrimi etj) parimisht të gjithë të huajt pa kufizime obligohen të pajisen me vizë.

Ju lutemi vini re: fotografitë biometrike të pasaportave duhet të përputhen me kritere të caktuara!

Altes Telefon

Adresa, orari punës dhe kontakti në raste urgjente

Këtu mund të gjeni të dhënat, se si dhe kur mund të na kontaktoni:

Viza

Visa

Caktim i terminit edhe për rastet e vizave të ri-hyrjes

Që nga 1 janari 2016 është caktimi i një termini për Vizë të ri-hyrjes përmes sistemit online i nevojshem, me qëllim të shmangies së vonesave procedurale.

Të mësosh gjermanisht në Kosovë

Diese Schüler und Schülerinnen haben das Deutsche Sprachdiplom bekommen