Mediet dhe shtypi

Seksioni për shtyp i Ambasadës Gjermane në Prishtinë

  • informon publikun kosovar lidhur me politikat e Qeverisë Federale dhe punën e Ambasadës Gjermane në Prishtinë
  • është partner kontaktues për përfaqësuesit e medieve kosovare dhe atyre ndërkombëtare të akredituara në Kosovë
  • në bashkëpunim me Institutin Goethe organizon udhëtime për përfaqësues të medieve kosovare për në Gjermani dhe
  • është partner i Zyrës Federale për Shtyp në çështjen e ruajtjes së kontakteve të medieve gjermane me Kosovën.

Udhëheqësja e Seksionit për shtyp, Milena Tutsch është njëkohësisht edhe zëdhënëse e Ambasadës.

Guido Westerwelle

Ambienti i medieve në Gjermani

Industria e medieve në Gjermani është e larmishme. Mediet e shtypit, radios, ato online dhe të televizionit janë të njohuara për kualitet dhe standarde të larta të gazetarisë.

Tageszeitungen

Komunikatat për shtyp të Ambasadës Gjermane

Këtu mund t'i gjeni komunikatat për shtyp të Ambasadës Gjermane në Prishtinë:

Intervista

Intervistat, deklaratat dhe fjalimet e Ambasadores

Këtu mund t'i gjeni intervistat, deklaratat dhe fjalimet e Ambasadores së Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë:

Lajme aktuale nga Gjermania

Këtu mund të gjeni lajme aktuale nga Gjermania në gjuhën angleze.

Më poshtë, në gjuhën gjermane mund të shfletoni videotekën aktuale nga Gjermania

Student vor WWW auf einer Tafel

Videos aus Deutschland

Aktuelle Videos aus Deutschland

Der Berlinale Africa Hub   Start

Der Berlinale Africa Hub

Mehr als Berlinale – Der Filmstandort Deutschland Start

Mehr als Berlinale – Der Filmstandort Deutschland

More to come – AArtists in Residence bleiben auf dem Dach Start

More to come – AArtists in Residence bleiben auf dem Dach

Bilderbogen Deutschland Start

Bilderbogen Deutschland

Bilderbogen Deutschland Start

Bilderbogen Deutschland

Kulturerhalt - Ein Programm des Auswärtigen Amtes Start

Kulturerhalt - Ein Programm des Auswärtigen Amtes

Neue Perspektiven: AArtists-in-residence im Auswärtigen Amt Start

Neue Perspektiven: AArtists-in-residence im Auswärtigen Amt

Deutsch-Chinesisches Jahr für Schüler- und Jugendaustausch 2016 Start

Deutsch-Chinesisches Jahr für Schüler- und Jugendaustausch 2016

Menschen bewegen – und die Gesellschaft öffnen Start

Menschen bewegen – und die Gesellschaft öffnen

Menschen bewegen – mit Spielen Start

Menschen bewegen – mit Spielen

Menschen bewegen – mit Streetfootball Start

Menschen bewegen – mit Streetfootball

Menschen bewegen – mit Stelzen Start

Menschen bewegen – mit Stelzen

Menschen bewegen – mit Medizintechnik Start

Menschen bewegen – mit Medizintechnik

Menschen bewegen 2016 Start

Menschen bewegen 2016

Weder Boomtown noch Hypezig – einfach Leipzig Start

Weder Boomtown noch Hypezig – einfach Leipzig

Interkulturelle Musikszene Deutschland Start

Interkulturelle Musikszene Deutschland

Tag der offenen Tür 2015 Start

Tag der offenen Tür 2015

Mein Deutschland: Bestatterin Vildane Uludağ Start

Mein Deutschland: Bestatterin Vildane Uludağ

Mein Deutschland: Poetry Slammer und Autor Sulaiman Masomi Start

Mein Deutschland: Poetry Slammer und Autor Sulaiman Masomi

Mein Deutschland: Schauspielerin Dayan Kodua Start

Mein Deutschland: Schauspielerin Dayan Kodua

DAs Humboldt-Forum im Stadtschloss Berlin Start

Das Humboldt-Forum im Stadtschloss Berlin

Deutsch-Israelischer Jugendkongress 2015: Ein Videotagebuch Start

Deutsch-Israelischer Jugendkongress 2015: Ein Videotagebuch

2019 - 100 Jahre Bauhaus Start

2019 - 100 Jahre Bauhaus

Mein Deutschland: Die Stadtteilmutter Hanim Krimmling Start

Mein Deutschland: Die Stadtteilmutter Hanim Krimmling

Wissenschaft auf der Bühne: Science Slam Start

Wissenschaft auf der Bühne: Science Slam

Imame und Rabbiner radeln gemeinsam auf Tandems durch Berlin Start

Imame und Rabbiner radeln gemeinsam auf Tandems durch Berlin

Die Ausbildung im höheren Auswärtigen Dienst Start

Die Ausbildung im höheren Auswärtigen Dienst

Hinter den Kulissen der Berlinale: Die Dolmetscher Start

Hinter den Kulissen der Berlinale: Die Dolmetscher

Touristen im ehrenamtlichen Einsatz für Obdachlose Start

Touristen im ehrenamtlichen Einsatz für Obdachlose

Dresden steht auf für Weltoffenheit und Toleranz Start

Dresden steht auf für Weltoffenheit und Toleranz

Festliche Grüße aus dem Auswärtige Amt Start

Festliche Grüße aus dem Auswärtige Amt

Schwibbögen: weihnachtliche Holzkunst aus dem Erzgebirge Start

Schwibbögen: weihnachtliche Holzkunst aus dem Erzgebirge

Mediet dhe shtypi

Berliner Zeitungsmarkt

Komunikatat për shtyp në formë elektronike

Zeitungen

A punoni për ndonjë gazetë apo medium elektronik në Kosovë? Nëse dëshironi t’i pranoni komunikatat për shtyp dhe njoftimet e Ambasadës Gjermane nëpërmjet emailit, atëherë ju lusim që ta plotësoni formularin kontaktues dhe shënoni në hapësirën për tekst: “Komunikatat për shtyp”.