Mediet dhe shtypi

Seksioni për shtyp i Ambasadës Gjermane në Prishtinë

  • informon publikun kosovar lidhur me politikat e Qeverisë Federale dhe punën e Ambasadës Gjermane në Prishtinë
  • është partner kontaktues për përfaqësuesit e medieve kosovare dhe atyre ndërkombëtare të akredituara në Kosovë
  • në bashkëpunim me Institutin Goethe organizon udhëtime për përfaqësues të medieve kosovare për në Gjermani dhe
  • është partner i Zyrës Federale për Shtyp në çështjen e ruajtjes së kontakteve të medieve gjermane me Kosovën.

Udhëheqësja e Seksionit për shtyp, Milena Tutsch është njëkohësisht edhe zëdhënëse e Ambasadës.

Guido Westerwelle

Ambienti i medieve në Gjermani

Industria e medieve në Gjermani është e larmishme. Mediet e shtypit, radios, ato online dhe të televizionit janë të njohuara për kualitet dhe standarde të larta të gazetarisë.

Tageszeitungen

Komunikatat për shtyp të Ambasadës Gjermane

Këtu mund t'i gjeni komunikatat për shtyp të Ambasadës Gjermane në Prishtinë:

Intervista

Intervistat, deklaratat dhe fjalimet e Ambasadores

Këtu mund t'i gjeni intervistat, deklaratat dhe fjalimet e Ambasadores së Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë:

Lajme aktuale nga Gjermania

Këtu mund të gjeni lajme aktuale nga Gjermania në gjuhën angleze.

Më poshtë, në gjuhën gjermane mund të shfletoni videotekën aktuale nga Gjermania

Student vor WWW auf einer Tafel

Videos aus Deutschland

Aktuelle Videos aus Deutschland

60 Jahre Römische Verträge – warum ist das ein Grund zu feiern? Start

60 Jahre Römische Verträge – warum ist das ein Grund zu feiern?

Der Berlinale Africa Hub   Start

Der Berlinale Africa Hub

Mehr als Berlinale – Der Filmstandort Deutschland Start

Mehr als Berlinale – Der Filmstandort Deutschland

More to come – AArtists in Residence bleiben auf dem Dach Start

More to come – AArtists in Residence bleiben auf dem Dach

Bilderbogen Deutschland Start

Bilderbogen Deutschland

Bilderbogen Deutschland Start

Bilderbogen Deutschland

Kulturerhalt - Ein Programm des Auswärtigen Amtes Start

Kulturerhalt - Ein Programm des Auswärtigen Amtes

Neue Perspektiven: AArtists-in-residence im Auswärtigen Amt Start

Neue Perspektiven: AArtists-in-residence im Auswärtigen Amt

Deutsch-Chinesisches Jahr für Schüler- und Jugendaustausch 2016 Start

Deutsch-Chinesisches Jahr für Schüler- und Jugendaustausch 2016

,Made in Bangladesh‘ – Kooperation mit der deutschen Textilindustrie Start

,Made in Bangladesh‘ – Kooperation mit der deutschen Textilindustrie

Lange Nacht der Startups in Berlin Start

Lange Nacht der Startups in Berlin

Das Anerkennungsgesetz für ausländische Berufsabschlüsse Start

Das Anerkennungsgesetz für ausländische Berufsabschlüsse

Berlin Energy Transition Dialogue 2016 – Die Welt im Dialog zur Energiewende Start

Berlin Energy Transition Dialogue 2016 – Die Welt im Dialog zur Energiewende

Energiewende – Die Autofahrernation denkt Mobilität neu Start

Energiewende – Die Autofahrernation denkt Mobilität neu

Deutsche Energiewende – Gut für Umwelt UND für Wirtschaft? Start

Deutsche Energiewende – Gut für Umwelt UND für Wirtschaft?

Klimakonferenz 2015: Klimaschützer Fußball - Mainz 05 erfolgreich und klimaneutral Start

Klimakonferenz 2015: Klimaschützer Fußball - Mainz 05 erfolgreich und klimaneutral

Deutsche Forschungsschiffe Start

Deutsche Forschungsschiffe

Internationale Spitzenforschung in Deutschland: Der Röntgenlaser European XFEL Start

Internationale Spitzenforschung in Deutschland: Der Röntgenlaser European XFEL

Bürger für Europa – auf den Straßen, im Gespräch Start

Bürger für Europa – auf den Straßen, im Gespräch

Neuer Bundespräsident gewählt Start

Neuer Bundespräsident gewählt

Frauen in den Vereinten Nationen: One Billion Rising Start

Frauen in den Vereinten Nationen: One Billion Rising

Der Deutsch-Polnische Nachbarschaftsvertrag Start

Der Deutsch-Polnische Nachbarschaftsvertrag

Deutsch-französischer Preis für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit Start

Deutsch-französischer Preis für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit

Deutschland für den Sicherheitsrat der UN 2019-20 Start

Deutschland für den Sicherheitsrat der UN 2019-20

Hüter unserer Werte: Das Bundesverfassungsgericht Start

Hüter unserer Werte: Das Bundesverfassungsgericht

Mehr Mitsprache: Der 2. Bundeskongress der Neuen Deutschen Organisationen Start

Mehr Mitsprache: Der 2. Bundeskongress der Neuen Deutschen Organisationen

Klimakonferenz 2015: Klimaschützer Fußball - Mainz 05 erfolgreich und klimaneutral Start

Klimakonferenz 2015: Klimaschützer Fußball - Mainz 05 erfolgreich und klimaneutral

European Maccabi Games in Berlin Start

European Maccabi Games in Berlin

Faszination Bundesliga Start

Faszination Bundesliga

5. Weltsportministerkonferenz in Berlin Start

5. Weltsportministerkonferenz in Berlin

Fußball EM 2012 Public Viewing Start

Fußball EM 2012 Public Viewing

Menschen bewegen - Grenzen überwinden Start

Sportförderung des Auswärtigen Amtes

Mediet dhe shtypi

Berliner Zeitungsmarkt

Komunikatat për shtyp në formë elektronike

Zeitungen

A punoni për ndonjë gazetë apo medium elektronik në Kosovë? Nëse dëshironi t’i pranoni komunikatat për shtyp dhe njoftimet e Ambasadës Gjermane nëpërmjet emailit, atëherë ju lusim që ta plotësoni formularin kontaktues dhe shënoni në hapësirën për tekst: “Komunikatat për shtyp”.