Mësimi i gjuhës gjermane

Njerëzit të cilët në shekullin 21 dëshirojnë të jenë në një hap me kohën - mësojnë gjermanisht! Si gjuhë e parë apo e dytë e afro 125 milionë banorëve, gjuha gjermane bën pjesë në gjuhët më të rëndësishme në botë. Në Evropë 101 milionë njerëz flasin gjuhën gjermane si gjuhë amëtare. Në institucionet e Bashkësisë Evropiane gjuha gjermane, pas gjuhës angleze dhe frënge është gjuha më e rëndësishme zyrtare.

Humboldt Universität in Berlin

Pse të mësohet gjuha gjermane?

Kush flet gjermanisht mund të:  

• lexojë në origjinal shkrimtarët dhe filozofët më të mëdhenj të shekujve të fundit si psh. Goethe, Schiller, Kant dhe Brecht
• studiojë pa pagesë në një shkollë të lartë/universitet në Gjermani, Austri dhe Zvicër
• lexojë botimet më aktuale shkencore dhe letrare (për botime shkencore gjuha gjermane zë vendin e dytë, ndërsa 28% të të  gjitha librave të botuara në gjithë botën janë të shkruara në gjuhën gjermane)
• konkurojë në sferën ndërkombëtare: Gjuha gjermane është njëra prej gjuhëve zyrtare të Bashkësisë Evropiane
• vizitojë Berlinalen, të shkojë në “Oktoberfest” në München ose të marrë pjesë në "Karneval" në Köln
• theksojë diçka të veçantë në biografinë e tij (20% të ndërmarrjeve italiane kërkojnë aplikues me njohuri të gjuhës gjermane)

Goethe-Institut

Deutsche Sprache

Gjermanishtja – një gjuhë e mësuar në mbarë botën, por më prejardhje nga Evropa

Gjermanishtja është gjuha e dytë e huaj në Bashkimin Evropian dhe në bazë të folësve amëtarë - me 90 milionë - ajo mbanë vendin e parë. Në tetë shtete ajo është njohur si gjuhë e minoriteteve. Nuk ka arsye pra per t'u brengosur për përhapjen e gjuhës gjermane në Evropë? Fatkeqësisht po, pasiqë gjuha gjermane në institucionet evropiane luan vetëm një rol dytësorë.

Deutsch - Sprache der Ideen

Të rrisim interesimin për gjuhën gjermane

Me kampanjën "Gjermanishtja - Gjuha e ideve" Ministri Federal i Punëve të Jashtme, Guido Westerwelle, dëshiron të nxis përhapjen e gjuhës gjermane jashtë vendit. Sekretarja e shtetit, znj. Pieper, prezantoi këtë kampanjë para Ministrisë së Punëve të Jashtme. Gjermanishtja gjithsesi është gjuha më e folur në Evropë.

Auswärtiges Amt Minister Westerwelle mit Jugendlichen

PASCH-Shkollat: Partnere të së ardhmes

Në shkurt të vitit 2008 Ministria Federale e Punëve të Jashtme thirri në jetë nismën „Shkollat: Partnere të së ardhmës“ (PASCH). Nisma forcon dhe bashkon një rrjet global të rreth 1500 shkollave partnere me lidhje të veçanta me Gjermaninë.

Mësimi i gjuhës gjermane

Deutsch lernen

Të mësosh gjermanisht në Kosovë

Diese Schüler und Schülerinnen haben das Deutsche Sprachdiplom bekommen

Mësoni gjermanisht me grupin "Einshoch6"

"Deutsche Welle" i fton të gjithë ata, të cilët mësojnë gjuhën gjermane, kudo në botë, që t'i përmirësojnë njohuritë e tyre gjuhësore me grupin hip-hop "EINSHOCH6", duke mësuar njëkohësisht edhe shumë...