Mësimi i gjuhës gjermane

Goethe-Schiller Denkmal in Weimar

Goethe und Schiller

Njerëzit të cilët në shekullin 21 dëshirojnë të jenë në një hap me kohën - mësojnë gjermanisht! Si gjuhë e parë apo e dytë e afro 125 milionë banorëve, gjuha gjermane bën pjesë në gjuhët më të rëndësishme në botë. Në Evropë 101 milionë njerëz flasin gjuhën gjermane si gjuhë amëtare. Në institucionet e Bashkësisë Evropiane gjuha gjermane, pas gjuhës angleze dhe frënge është gjuha më e rëndësishme zyrtare.

   ......................................................................................................................................................................................................

Literaturfest München

Pse të mësohet gjuha gjermane?

Çfarëdo plane që keni për të ardhmen tuaj, me njohjen e gjuhës gjermane i hapni vetës mundësi të panumërta. Të mësosh gjuhën gjermane do të thotë të fitoni një sërë aftësish me të cilat ju mund të përmirësoni kualitetin e jetës profesionale dhe personale.

Deutsche Sprache

Gjermanishtja – një gjuhë e mësuar në mbarë botën, por më prejardhje nga Evropa

Gjermanishtja është gjuha e dytë e huaj në Bashkimin Evropian dhe në bazë të folësve amëtarë - me 90 milionë - ajo mbanë vendin e parë. Në tetë shtete ajo është njohur si gjuhë e minoriteteve. Nuk ka arsye pra per t'u brengosur për përhapjen e gjuhës gjermane në Evropë? Fatkeqësisht po, pasiqë gjuha gjermane në institucionet evropiane luan vetëm një rol dytësorë.

PASCH-Shkollat: Partnere të së ardhmes

Në shkurt të vitit 2008 Ministria Federale e Punëve të Jashtme thirri në jetë nismën „Shkollat: Partnere të së ardhmës“ (PASCH). Nisma forcon dhe bashkon një rrjet global të rreth 1800 shkollave partnere me lidhje të veçanta me Gjermaninë.

Mësimi i gjuhës gjermane

Deutsch lernen

Mësoni gjermanisht me grupin "Einshoch6"

"Deutsche Welle" i fton të gjithë ata, të cilët mësojnë gjuhën gjermane, kudo në botë, që t'i përmirësojnë njohuritë e tyre gjuhësore me grupin hip-hop "EINSHOCH6", duke mësuar njëkohësisht edhe shumë...