Mirë se erdhët në Seksionin e Ekonomisë dhe Bashkëpunimit Ekonomik

Architekt und Polier mit Plan auf der Baustelle

Ekonomia dhe bashkëpunimi ekonomik

Mädchen in einem Rapsfeld vor Windmühlen

Ekonomia

Të nderuar miq, ne gëzohemi që Ju keni gjetur rrugën për në faqen tonë të internetit dhe Ju ftojmë përzemërsisht që me ndihmën e kësaj faqeje të mësoni më shumë rreth ofertës informative të sektorit ...

Weinlese in Hessens nördlichstem Weinberg

Bashkëpunimi ekonomik

Bashkëpunimi ekonomik është një pikërëndesë në marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës. Në vazhdim dëshirojmë që t'i prezantojmë projektet tona më të rëndësishme.

Ein graues @Zeichen

FAQ

Këtu mund të gjeni pyetjet që i janë parashtruar Ambasadës Gjermane më së shpeshti. Në rast se këto informata nuk u ndihmojnë, atëherë Ju lusim që të na parashtroni pyetjen Tuaj konkrete: