Tenderët në Kosovë

Kosova është për shumë ndërmarrje një hapësirë e re me mundësi investimi.

Vendi gjendet në ndërtim dhe rregullisht ka shpallje të tenderëve nga Qeveria e Kosovës. Veç kësaj janë duke u privatizuar edhe disa ndërmarrjet publike.

Tenderët aktual mund t'i gjeni, ndër tjerash, edhe në këtë faqe të internetit: www.ks-gov.net/krpp
Kjo faqe e internetit është në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe anglisht.

Informata më të hollësishme në gjuhën gjermane mund të lexoni në informatorin tonë për tenderë (vetëm në gjuhën gjermane).

Informationsblatt für Ausschreibungen in Kosovo [pdf, 92.16k]

Tenderët në Kosovë

Kugelschreiber und Tastatur auf Diagramm

Fletë-informacioni për investorë

Index

Më shumë informata si dhe adresa të rëndësishme për investorë mund të gjeni në fletë-informacionin tonë, të cilin mund ta kërkoni këtu: