Caktimi i termineve në mënyrë elektronike

Për të gjitha shërbimet konsullore (çertifikimet, kërkesat për pasaporta gjermane etj.), si dhe kërkesat për viza (vizë turistike, vizë afariste, punësim sezonal dhe ri-hyrjes) është i domosdoshëm caktimi i terminit në mënyrë elektronike.

Sistemin elektronik të dhënies së termineve e gjeni këtu.

Dhënia e termineve  për viza dhe çështjeve tjera konsullore është pa pagesë. Ambasada nuk bashkëpunon me agjenci private të shërbimeve/agjenci turistike. Ofertat për  shërbime të tilla nga këta ofertues duhet të konsiderohen në mënyrë kritike. Kërkesa ndaj tyre për këtë shërbim nuk është e nevojshme.

Informata për caktimin e terminit për aplikim për vizë nacionale, perveq ri-hyrjes, munden te gjëni këtu:

vizë nacionale

Caktim i terminit

Visa