Caktimi i termineve tani vetëm në mënyrë elektronike

Që tani për të gjitha shërbimet konsullore (çertifikimet, kërkesat për pasaporta gjermane etj.), si dhe kërkesat për viza (vizë turistike, vizë afariste, vizë për bashkim familjar etj.) është i domosdoshëm caktimi i terminit në mënyrë elektronike.

Sistemin elektronik të dhënies së termineve e gjeni këtu.

Visa

Ndryshime në procedurën e dhënies së termineve për viza nga shkurti i vitit 2013

Në kuadër të shtimit të shërbimeve të ofruara nga data 01.02.2013 për të gjitha llojet e kërkesave për vizë  - d.m.th. viza Shengen (udhëtime turistike dhe afariste) si dhe viza nacionale (bashkim familjar, studime, qëndrime pune etj.) - terminet do të jepen vetëm në mënyrë elektronike në internet. Linkun e nevojshëm për këtë e gjeni në web-faqën e Ambasadës Me këtë nuk është më e nevojshme paraqitja personale për marrjen e një termini. Parashtruesi i kërkesës për vizë mund nga shtëpia vetë ta caktojë terminin e dëshiruar për një kohë që i përgjigjet atij. Në këtë mënyrë shmangen edhe pritjet e gjata gjatë paraqitjes së kërkesës.

Caktim i terminit

Visa