Caktimi i termineve në mënyrë elektronike

Për të gjitha shërbimet konsullore (çertifikimet, kërkesat për pasaporta gjermane etj.), si dhe kërkesat për viza është i domosdoshëm caktimi i terminit në mënyrë elektronike.

Sistemin elektronik të dhënies së termineve e gjeni këtu.

Dhënia e termineve  për viza dhe çështjeve tjera konsullore është pa pagesë. Ambasada nuk bashkëpunon me agjenci private të shërbimeve/agjenci turistike. Ofertat për  shërbime të tilla nga këta ofertues duhet të konsiderohen në mënyrë kritike. Kërkesa ndaj tyre për këtë shërbim nuk është e nevojshme.

Sistemi elektronik i dhënies së termineve është optimuar për desktop. Në versionin mobil (për celularë dhe tabletë) mund të ketë vështirësi si në paraqitjen grafike ashtu edhe në caktimin e një termini.

Prandaj ju rekomandojmë që rezervimin e terminit ta bëni në kompjuter.

Caktim i terminit

Visa