Politika e jashtme dhe politika për Bashkimin Evropian

Sigmar Gabriel

Politika e jashtme e Gjermanisë

Paqja dhe liria qëndrojnë në qendër të politikës së jashtme gjermane. Ato mund të garantohen vetëm nëpërmjet bashkëpunimit të besueshëm dhe një shkëmbimi të drejtë të interesave me partnerët tanë në K...

Gjermania dhe Kosova

Gjermania dhe Kosova

Si pjesë e grupit të kontaktit Gjermania është angazhuar për një zgjidhje permanente, paqësore dhe stabile në çështjen e statusit të Kosovës. Gjermania ka kontribuar në menyrë vendimtare në ndërtimin e demokracisë, institucioneve shtetërore dhe strukturave shoqërore civile, për rindërtimin e infrastruktures dhe zhvillimin ekonomik – parasëgjithash në kuadër të Paktit të Stabilitetit për Evropen Juglindore.

Politika e jashtme dhe politika për Bashkimin Evropian

Fahne der Europäischen Union

EU në Kosovë

Bashkimi Evropian është donatori më i madh në Kosovë: Duke klikuar këtu mësoni më shumë rreth projekteve të BE-së në Kosovë, Programit   CARDS për vendet e Ballkanit Perëndimor (2000-2006) si dhe Programit IPA (2007-2013).